Колективні документи

Колективний договір

Схвалено конференцією трудового колективу „18” березня  2008 р.


К О Л Е К Т И В Н И Й      Д О Г О В І Р

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(із змінами і доповненнями схваленими конференцією
трудового колективу 7 квітня 2009 року)


Як часто ви відвідуєте нас?