Проект звітної доповіді профкому за роботу з 2010 по2015 рр.

                                                                                                                          Звітна доповідь профкому (проект)

Шановні делегати!

Завершується звітно-виборча кампанія в профспілковій орагнізації університету.

Вашій увазі пропонується звіт профспілкового комітету про роботу за 5 років (березень 2010 – березень 2015 рр.). Він складається з двох частин. Перша – інформаційна довідка, яку ви отримали. Там викладено основні напрями роботи , що зроблено профспілковим комітетом, або за його участю. Друга частина – це доповідь, яка вам пропонується.

Станом на 01.01.2015 р. до складу Первинної профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка входять співробітники, аспіранти, докторанти університету, всього – 7443 особи, студенти в кількості – 14603 осіб, а також пенсіонери – 22 осіб.

Всього станом на 1 січня 2015 р. профспілкова організація університету налічує 22068 членів.

Профком обраний 3 березня 2010 р. у складі  90 осіб, які представляли всі категорії співробітників університету та студентів. 50 % з них кандидати та доктори наук, доценти, професори. В складі профкому 7 докторів наук, професорів.

Звітно-виборча кампанія у підрозділах університету проходила протягом кількох місяців: з вересня 2014 р. по грудень 2014 р. На зборах і конференціях були присутні члени профкому, заступники голови і голова профкому. Виступали і брали участь у дискусіях. Збори і конференції пройшли організовано на високому рівні. Одночасно зазначу, що через порушення Статуту профспілки було відмінено результат звітно-виборчих студентських конференції в інститутах філології, журналістики та ННЦ «Інститут біології» і проведено перевибори.

Збори (конференції) пройшли в 44 організаціях. Обрано (переобрано) 44 голови профбюро співробітників та 20 голів профбюро студентів. Нових членів профкому 27 осіб.

З 44 голів профбюро:

–         35 (голови профбюро, які вже працювали) – 80%;

–         9 голів профбюро новообрані (20%), з них:

–                    1 новий факультет – факультет інформаційнихтехнологій (голова профбюро – Супрун Ольга Миколаївна),

–                    2 голів профбюро були виконуючими обов’язки (Інститут філології – Миронова Валентина Миколаївна та Військовий інститут – Браун Вадим Олегович),

–                    6 новообрані голови профбюро (Інститутжурналістики – Женченко Марина Іванівна, історичний факультет – Машевський Олег Петрович, хімічний факультет – Хиля Ольга Володимирівна, бухгалтерія – Каткова Лариса Михайлівна, КМЦЕВ – Могилко Інга Анатоліївна, ВПЦ «Київський університет» – Мельничук Наталія Юріївна)

Що показали звіти і вибори?

1. Високий рівень організаційної роботи профбюро, голів профбюро, їхній професіоналізм, здатність і вміння вирішувати непрості соціальні проблеми, високу активність членів профспілки, небайдужість до проблем, які існують у колективі.

2. Позитивну, а, подекуди, і високу оцінку роботи профбюро та профкому в цілому. Так, в Інституті міжнародних відносин та факультеті психології, економічного факультету  було запропоновано роботу профбюро оцінити на “відмінно”. Дійсно, робота всіх профбюро та їхніх голів, за невеликим винятком, заслуговує на високу оцінку.

Серед кращих комісій профкому називали: дитячу, соціального страхування, житлово-побутову, організаційну, з охорони праці.

3. На зборах і конференціях відзначалось, що в університеті в цілому, і в профспілковій організації, зокрема, склався позитивний, сприятливий морально-психологічний клімат; існує порозуміння і співпраця між керівництвом університету та профкомом, профбюро факультетів та інститутів з директорами та деканами, що їхня діяльність спрямована, насамперед, на розвиток університету, задоволення потреб працівників, аспірантів, студентів, вирішення соціальних питань. Підкреслювалося, що мета і завдання профспілки співпраця на всіх рівнях управлінської ланки для реалізації соціально-економічних інтересів, задоволення матеріальних потреб та вимог співробітників, студентів та аспірантів, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі в основному досягнуті. Це і є головний результат нашої роботи за останні 5 років. Протягом звітного періоду профспілкова організація брала безпосередню участь у розв‘язанні конфліктних ситуацій між співробітниками в межах факультету (історичний факультет та факультет психології), співробітниками факультету (структурного підрозділу) та адміністрацією університету (хімічний факультет, виробничі майстерні) співробітниками кафедри та своїм зав.кафедри (кафедра історії філософії філософського факультету).

Свідченням авторитету профспілкової організації загалом, окремих профбюро факультетів та інститутів є відзначення державними нагородами кількох голів профбюро економічного факультету Филюк Галину Михайлівну, факультету соціології Савчук Олену Володимирівну, географічного факультету Любіцеву Ольгу Олександрівну.

На звітно-виборчій конференції, яка проходила у 2010 р. членами профспілки було висловлено ряд критичних зауважень. Частина з них:

–         велике, понад тисячу годин, навчальне навантаження;

–         відсутність приміщень для роботи профбюро,

–         не відремонтована студентська поліклініка, табір “Мрія”, їдальні;

–         недостатній контроль за цінами в їдальнях;

–         забезпеченні співробітників спецодягом, спецхарчуванням та миючими засобами,

–         не відремонтовані туалети в окремих корпусах. Ці критичні зауваження майже повністю вирішені, або перебувають на стадії завершення вирішення.

Інші є складнішими і перебувають у процесі вирішення.

В ході нинішньої звітно-виборчої кампанії також було висловлено чимало критичних зауважень та пропозицій, деякі перекликаються із зауваженнями минулої каденції.

Серед них: надання житла співробітникам університету; отримання матеріальної допомоги співробітниками на оздоровлення на рівні науково-педагогічних працівників та доплати їм за стаж роботи; дотримання температурного режиму; не повне виконання деяких пунктів колективного договору: угоди з охорони праці (додаток №3), забезпечення окремих категорій співробітників спецодягом; врегулювання оплати праці інженерів ІОЦ (техніка працює цілодобово, відповідно люди працюють в нічний час); не завершення ремонтів окремих приміщень. Були зауваження та пропозиції щодо удосконалення організації внутріспілкової роботи та інші.

Частину цих зауважень уже враховано – завершено ремонт студентської поліклініки,  знято проблему якості та ціни харчування в їдальнях, однак, це процес перманентний.

Закон України ‘‘Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності‘‘, визначив, що метою професійної спілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, і окреслив правове поле, місце, роль та функції профспілок у суспільстві і державі. Значно розширив їх права, підвищив відповідальність за свої дії.

Виходячи з цих завдань, ми і звітуємо про те, що зроблено і про подальші перспективи роботи профспілки і профкому.

Що найбільш хвилює людей у процесі будь-якого виробництва?

Перш за все, зайнятість (можливість мати роботу, працювати), отримувати за неї винагороду, зарплату, премії; а також пенсії, стипендії (їх рівень і своєчасність виплат), соціальні гарантії, соціальна індексація, соціальне страхування і соціальна підтримка.

Наша зарплата та її величина формується централізовано і,  в основному, із державного бюджету.

За минулі п’ять років профспілка освіти багато зробила для вирішення проблеми зарплати. Постійним тиском на уряд вдавалося регулярно збільшувати зарплату. За 5 останніх  років вона в освіті зростала тричі. В університеті в залежності від посад це відбувалось так:

Рік

Станом на:

Посадовий оклад

Професор

Доцент

Асистент (к.н. без кступеня)

Інженер

Лаборант

Прибиральниця*

2010

01.01.

4040

3796

3096

1468

1211

818 *

01.04.

4128

3878

3164

1528

1260

884 *

01.07.

4150

3898

3180

1756

1267

888 *

01.10.

4266

4008

3270

1804

1302

907 *

01.12.

4368

4104

3348

1848

1334

1200

2011

01.01.

4462

4192

3420

1888

1558

1226

01.04.

4550

4276

3488

1926

1588

1250

01.07.

4622

4344

3544

1956

1612

1270

01.09.

4666

4384

3576

1974

1628

1282

01.10.

4804

4514

3682

2032

1676

1320

01.12.

5126

4816

3928

2168

1788

1408

2012

01.01.

5628

5288

4314

2380

1964

1546

01.04.

5780

5430

4430

2446

2016

1588

01.07.

5838

5486

4476

2470

2037

1604

01.09.

5874

5520

4504

2485

2049

1614

01.10.

5992

5630

4592

534

2090

1646

01.12.

6108

5738

4682

2584

2132

1678

2013

01.01.

6202

5828

4754

2624

2164

1704

2014

01.01.

6202

5828

4754

2624

2164

1704

2015

01.01.

6202

5828

4754

2624

2164

1704

За ці роки збільшено розмір академічної стипендії з 530 грн. у 2009 році  до 730грн. у 2012.

З 1 вересня 2005 року оплата праці освітян здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки. ЄТС впроваджено в три етапи: 1 – з 1.09.05 р., 2 – з 1.06.07 р., 3 – з 1.09.08 р. Справа начебто непогана, але виявилася недосконалою. Особливо ми це відчули після прийняття Постанови КМУ №939 від 25.10.2008 р. «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» та  Постанови КМУ від 12 травня 2010 р. N 337. Згідно з цими нормативними актами  розміри посадових окладів працівників 1 тарифного розряду встановлено на рівні 567 грн., замість законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні складає 1218 грн. Центральні комітети профспілок працівників бюджетної сфери на спільному засіданні президій висловили категоричний протест та звернулися до Президента,  Прем‘єр-міністра та Голови Верховної Ради України. Однак, ситуація, що на сьогодні склалася в країні  призупинила всі наші благі наміри.

З прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було скасовано положення ст.57 Закону ‘‘Про освіту‘‘. Йдеться про подвійну оплату праці науково-педагогічним працівникам стосовно зарплати у промисловості. За наполяганням освітянської профспілки рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 ще у минулому 2008 р. ці зміни визнано такими, що не відповідають Конституції України. Однак, ніякими зусиллями не вдається добитися виконання цієї статті. При цьому зазначу, що якби не активні зусилля Профспілки освіти, її керівництва, досягнення у заробітній платі були б набагато гіршими.

Відповідно до постанови КМУ від 22 січня 2005 р. № 86, весь цей період в університеті здійснюються доплати науково-педагогічним та науковим працівникам за ступінь – кандидата наук – 15 % та доктора наук – 25 % посадового окладу, вчене звання професора – 33 % та доцента – 25 % посадового окладу. Чому на цьому акцентується увага. Річ утім, що в Постанові КМУ  вказано граничний розмір 15%, 25% і т.д. Через те, у багатьох університетах виплата цих доплат значно нижча, ніж у нас.

Також додам, що в університеті діє, передбачена колективним договором, ціла система внутрішніх надбавок і доплат які складають до 50% посадового окладу. Сьогодні їх отримує майже 750 співробітників.

Нажаль всі ми чули заяву Прем’єр-міністра, що бюджетникам прийдеться затягувати паски. Це викликає тривогу, адже номінально зарплата протягом минулого року не зростала (крім рівня інфляції), а реально знизилась.

Сьогодні у зв’язку з прийняттям Закону України № 76− VIII від 12 грудня 2014 року «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», а точніше пункту 10 прикінцевих положень цього закону у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) бюджетних установ, обмежується  7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників  – 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі). В основному зменшення заробітної  плати зачепило найбільш кваліфікованих фахівців – професори 501 особа  та доценти 1059 осіб . Ректор за згодою профкому знайшов можливість і провів скорочення в університеті вільних вакансій  щоб не зачепити реальних працівників зберегти колектив і при цьому мати можливість виплачувати заробітну плату хоча би на рівні 10 мінімальних заробітних плат.

Зайнятість. Що стосується зайнятості, то і тут університет, дякувати Богу, є острівцем стабільності. Трудовий колектив збережено. Масових звільнень не було. Університету не тільки вдалося зберегти трудовий колектив, а й значно його збільшити. Як приклад, надаю динаміку зростання кількості штатних працівників університету по роках: 2010 рік – 6868, 2011−7032, 2012−7262, 2013−7578, 2014−7564. З них науково-педагогічних працівників: 2011 р. -– 2436,  2012 р. –2536,  2013 р. –2578,  2014-2700? Отже, кількість штатних викладачів зросла більш, ніж на 300 одиниць, це у той час коли інші ВНЗ скорочують своїх співробітників. Це дало можливість значно знизити річне навантаження на викладача. На сьогодні середнє навантаження у межах 850 годин. В цьому напрямку профком активно співпрацює з навчально-методичним центром. Крім питання навчального навантаження ми також разом ведемо роботу по зниженню паперотворчості серед викладачів у навчальному процесі. . Всі Ви знаєте, що з прийняттям нової редакції «Закону про вищу освіту» з 1 вересня 2015 р. навантаження на викладача має бути не більше ніж 600 годин. Це позитивна норма, але як зменшити навантаження не погіршуючи якість навчання та не збільшуючи кількість ставок – велике питання.

Як і всюди, в університет проходить зміна поколінь, люди йдуть на пенсію і не завжди цей процес проходить безболісно. Досягнувши пенсійного віку, професори та доценти йдуть на пенсію за власним бажанням. Але при цьому ми маємо пам‘ятати, що якщо 5 років тому професор університету по виходу на пенсію  отримував 2,5 – 4 тисячі гривень, то сьогодні його пенсія складає 5 – 6 тисяч гривень. І безпосередньо заслуга у цьому і нашої профспілки,  її  ЦК, за участю якої було пролобійовано відповідну поправку до Закону “Про науку…”. Бо ще 15 років тому пенсія професора складала 1560 грн. В цілому хочу відзначити високий рівень нормотворчої діяльності нашої профспілки  на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерств освіти та праці.

Протягом 20 років в університеті укладається колективний договір.

Відповідно договору:

а) встановлено 5-денний робочий тиждень;

б) введено гнучкий графік роботи;

в) надано пільги вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей;

Раніше, до прийняття Закону ‘‘Про відпустки‘‘ було збільшено мінімальну оплачувану відпустку;

г) надається додаткова оплачувана відпустка Зараз додаткова оплачувана відпустка (до 7 календарних  днів) встановлюється тільки через колдоговір. і надається різним категоріям співробітників.  Також, додаткова відпустка (5 днів) надана співробітникам, які займаються оформленням листків непрацездатності;

ж) вирішувалися питання з охорони праці;

з) встановлено різні форми доплат.

і) здійснювалась  видача пільгових путівок на базу відпочинку Берегове – пільги складали від 10 до 100%.(до анексії)

Що стосується Берегового мається на увазі майно яке належить профспілці і знаходиться в окупованому Криму то профком керуючись статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій зазначено, що:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.»

підготував позов до європейського суду з прав людини. Зараз уточнюються деякі формальності і після виконання усіх бюрократичних вимог  його буде направлено до суду. Надіємось, що  він буде прийнятий до розгляду.

Роль колдоговору буде постійно зростати і це пов‘язано із  прийняттям  змін до законів ‘‘Про профспілки…‘‘, «Про відпустки», Генеральної тарифної угод,  за якими всі доплати, зміни умов та організації праці, форм і систем оплати, матеріального стимулювання реалізуються через колективний договір.

За звітний період вирішено (через різні форми) житлові питання 107 сімей. 53 з них отримали квартири на вулиці Ломоносова в новобудовах. Це звичайно мало, але крім того, співробітникам, насамперед викладачам, надається  житло в гуртожитках університету. Зазначу, що тут дуже багато проблем, оскільки гуртожитки за своїм статусом  є студентськими, проживання співробітників у них непередбачено, через те виникає низка проблем з поселенням і оплатою за проживання.

Також у профспілковому комітеті організовано систематичне надання кваліфікованої юридичної допомоги з питань:

–         пенсійного забезпечення;

–         житлового законодавства;

–         звільненя на вимогу власника;

–         оплати праці за сумісництвом;

–         скорочення чисельності або штату працівників;

–         порядку надання відпусток;

–         порядку і умов укладання контрактів;

–         пільг і компенсацій та ін.

Охорона праці. Важливою функцією профкому є нагляд за дотриманням в університеті безпечних умов праці.

В сучасних умовах працівникам доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли технологічні процеси мають різноманітні  небезпечні  для  людини фактори впливу.

Праця викладача, науковця та інших працівників стають  небезпечними  для їх здоров’я, тому, що використовується різноманітна оргтехніка: комп’ютери, факси,  ксерокси та інші прилади, без яких робота в університеті, у зв’язку з розвитком сучасних технологічних процесів, стає неможливою, некажучи вже про роботу з різноманітним лабораторним приладдям, яке не так вже і рідко у нас має шкідливі фактори.

Враховуючі таку специфіку роботи в університеті виникає необхідність в жорсткому дотриманні необхідних безпечних умов охорони праці, у відповідних підрозділах університету.

Недотримання вимог з охорони праці можуть призвести до адміністративної  чи за певних обставин і до кримінальної відповідальності,  а, найгірше, до травмування чи загибелі людини.

Комісія профкому з охорони праці постійно аналізує стан охорони праці, наявність шкідливих і небезпечних умов які можуть негативно вплинути на здоров’я працівників, що дозволяє розробити разом з відділом охорони праці університету спеціальні заходи з безпеки праці, запобігти виробничим травмам і аваріям.

Профком контролює проведення соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників університету під час їх трудової діяльності:

−наявність обов’язкового соціальногое страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

−встановлення  пільги і компенсації за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці;

-фінансування заходів охорони праці з боку роботодавця.

Згідно Закону України  про охорону праці та кодексу законів України про працю, відділом охорони праці університету за участі профкому здійснювалось:

щорічно − Згідно закону України про охорону праці та Постановою  Кбінету Міністрів України  №442 від 01.08.1992 р. проводиться атестація робочих місць працівників, які зайнятті на роботах з підвищеною  небезпекою. Атестовано – 278 робочих  місць.

З метою запобігання професійних захворювань серед працівників, які працюють в шкідливих умовах праці проводяться медичні огляди.

Пройшли медичний огляд у 2010 – 2014 p.p. – понад 1000 працівників університету та молодь до 21 року.

Відповідно до умов праці та нормативних актів працівники, які працюють у шкідливих умовах праці забезпечуються спецхарчуванням (молоком – на 2015 р. 289 особи), спецодягом, миючими засобами та інш.  Особливо хочу відзначити роботу колишнього голови профбюро хімічного факультету, а тепер заступника голови цього ж профбюро Желібу Ольгу Миколаївну за роботу у цьому напрямку .

Усі працівники, професії яких пов’язані з підвищеною небезпекою – пройшли навчання в учбових комбінатах та мають допуски до робіт з підвищеною небезпекою. Щорічно такі працівники проходять навчання і складають заліки комісіям, які призначені наказом ректора університету і у яких обов’язково є представники профспілки.

Пройшли навчання з питання охорони праці – 7475 особи, з них 11 посадових осіб.

Відповідно до « Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.01р. №563, з метою забезпечення здорових і безпечних умов праці в структурних підрозділах університету призначенні відповідальні особи з техніки безпеки та охорони праці.

Згідно наказу від 29.01.1998 №9 Міністерства праці та соціальної політики комітету по нагляду за охороною праці України відділом охорони праці та відповідальними особами в структурних підрозділах розроблено та затверджено 428 інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.

За звітний період в університеті було три нещасних випадки виробничого

Характеру та 446 нещасних випадків невиробничого характеру. По  цих випадках відділом охорони праці разом з профспілковим комітетом та   відповідальними особами було проведено розслідування та оформлено протоколи.

Від імені профкому хочу подякувати працівникам відділу охорони праці за гарну роботу та постійний моніторинг дотримання безпечних умов праці в університеті.

Соціальне страхування, оздоровлення співробітників та їх дітей

Профспілки беруть участь в управлінні соціальним страхуванням через своїх представників у комісіях соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (головою університетської комісії є голова профкому). Це дуже складна і відповідальна ділянка роботи.

Відповідно до чинного законодавства комісія вирішувала наступні питання: прийняття рішень про оплату листків непрацездатності, разових виплат при народженні дитини[1], по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку[2]; на поховання, функціонування санаторію-профілакторію, надання путівок на лікування та оздоровлення до санаторіїв та санаторію-профілакторію, контроль за своєчасним нарахуванням страхових внесків тощо.

Однак, тут є серйозні проблеми, які від нас не залежить. Структура виплат із фонду соціального страхування у вищих навчальних закладах значно відрізняється від ситуації в цілому по Україні. Так, витрати на санаторно-курортне лікування по фонду в цілому передбачаються на рівні 14%, що приводить до втрати більшістю вузів частини коштів Фонд соціального страхування є солідарним фондом.

Важливим  напрямком роботи комісії соціального страхування з ТВП є аналіз захворюваності в університеті, який свідчить, що, як і раніше,  найпоширенішими, як серед співробітників, так і студентів є захворювання серцево-судинної системи, гіпертонія, ішемічна хвороба серця,  хвороби органів дихання, шлунково-кишкового тракту.

Загальна кількість днів з тимчасової втрати працездатності із розрахунку на 100 працюючих становить серед співробітників у 2010 р. – 476 днів, у 2011 р. – 440 днів, у 2012 р. – 601 день, у 2013 р. – 606 днів, у 2014 р. – 590 днів.

Це дуже високий показник. Високий рівень захворюваності і серед студентів.

Враховуючи наявність об‘єктивних причин, прогнозується зростання захворюваності у найближчі роки. Тому ректорат разом із профкомом приймає відповідні заходи, спрямовані на зниження та запобігання росту захворюваності. Перш за все, проводяться щорічні медичні огляди, працюють медпункти в головному та гуманітарному корпусі, медсанчастина в Інституті міжнародних відносин, закуповуються медикаменти, обладнання, але головне спорт, здоровий спосіб життя.

Санаторій-профілакторій, студентська поліклініка надають медичну допомогу студентам у районі вул. Ломоносова. Водночас, університет, ректорат і профком, факультети надають фінансову і матеріальну допомогу для розвитку лікувальних закладів університету. Серед факультетів та інститутів найкраще і найефективніше охорона здоров‘я студентів і співробітників здійснюється в Інституті міжнародних відносин.

Щорічно комісією міської дирекції соціального страхування проводяться перевірки правильності оплати лікарняних листів, виплати допомоги у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та смертю. Жодних суттєвих порушень в роботі з боку комісії чи бухгалтерії університету не встановлено.

Протягом 5 років в університеті забезпечувався гарантований літній відпочинок та оздоровлення за порівняно невелику оплату. Університет – це один з небагатьох ВНЗ України, який проводить масштабне оздоровлення співробітників, студентів, дітей (за 4 роки – в ОСК с.Берегове відпочило майже 3500 осіб, СОТ ‘‘Мрія‘‘- 1479 осіб, санаторії-профілакторії – 7236 осіб, санаторні путівки отримали 1628 осіб, з них за рахунок профбюджету – 1171 особа ,  оздоровлено в таборах відпочинку – 449 дітей.

Виробнича або економічна демократія.

Крім питань соціального захисту важливим напрямком роботи профспілки є забезпечення участі працівників в управлінні університетом. З нашої ініціативи у Статуті  університету в попередній і новій редакції закладено норми, які в рамках діючого законодавства передбачають широкі можливості участі працівників всіх категорій в управлінні університетом, значно розширено права співробтіників, роль трудового колективу. На всіх рівнях в університеті присутній елемент виборності, звітність керівників. Зокрема, ще до прийняття закону України “Про вищу освіту”, з ініціативи профкому і за нашою активною участю в статуті університету було закладено норми (і вони успішно працювали)  виборів та звітів деканів на зборах викладачів та наукових співробітників факультетів, виборів і ефективної діяльності конференції трудового колективу: закріплення статусу профкому як представника трудового колективу, членства виборних представників факультетів та інститутів, голів профспілкових організацій у Вченій Раді університету тощо на сьогодні ці норми увійшли до нової редакції закону України «Про вищу освіту».

В статут введено норму, що голова профкому (профбюро) є головою конференції трудового колективу університету (факультету).

В питаннях розвитку виробничої демократії ми знаходимо повне розуміння і підтримку ректора університету.

Благодійна діяльність.

Деякі профбюро факультетів та інститутів провадять благодійну діяльність. Профбюро Інституту журналістики допомагає дітям з дитячого будинку “Оберіг” (м.Богуслав Київська обл.).

Профбюро Інституту міжнародних відносин:

Дитячий будинок “Пролісок” (с. Вовчків, Поліський район, Київська область). Діти віком від 3 до 16 років (19 хлопців та 5 дівчат).

Прилуцький обласний будинок дитини “Надія” (м. Прилуки, Чернігівська область). Діти віком від народження до 4 років (приблизно 80 дітей).

Будинок дитини у м. Біла Церква, у якому перебуває 60 діток віком від народження до 4 років (усі діти з фізичними або розумовими вадами).

Вишгородський обласний дитячий будинок “Любисток” (с. Нові Петрівці, Київська область). Діти віком від 6 до 18 років (20 діток).

Шалигінський дитячий будинок (Сумська область). Для дітей з вадами (103 дитини.)

Житомирський обласний будинок дитини. 90 діток – віком від народження до 4 років.

Єдиний в Україні об’єднаний садок-школа “Мрія” (м. Київ). 155 діток хворих на ДЦП.

Районна лікарня, 2 школи та дитячий садок (с. Орлівка та с. Грабівка, Чернігівська область).

Будинок для літніх людей у с. Приборськ (Поліський р-н., Київська область). 30 осіб.

Будинок для літніх людей у Пущі-Водиці. Біля 30 осіб.

Будинок для літніх людей у с. Орлівка. 28 осіб.

Допомога та волонтерство для притулку для безхатніх тварин “Сиріус” (приблизно 2000 тварин).

Профбюро студентів філософського факультету опікується дітьми з дитячого будинку “Юрасик” (с.Циблі, Переяслав-Хмельницький р-н., Київська обл.).

АТО На допомогу бійцям АТО Профкомом Київського національного університету імені Тараса Шевченка через Координаційну раду університету було витрачено 62 500 (шістдесят дві тисячі п’ятсот) грн..

На кошти передані Координаційній раді закуплено необхідні речі, що відправлені студентам КНУ (філософський ф-т, факультет радіофізики електроніки та комп’ютерних технологій, історичний ф-т, географічний ф-т, Інститут геології, Військовий Інститут, механіко-математичний ф-т, Інститут журналістики, Інститут філології … ), які перебувають у зоні бойових дій, а саме:

–         Бронеплити;

–         Берци;

–         Форма;

–         Термобілизна;

–         Тактичні печатки;

–          Каски;

–         Аптечки;

–         Халати маскувальні;

–         Ремінь тактичний;

–         Балаклави;

–         Окуляри;

–         Наколінники;

–         Рюкзаки тактичні;

–         Шкарпетки;

–         Бронежилети;

–         Рація, навушники;

–         Довгі утеплені куртки.

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Студентська частина профспілкової організації – найбільш мобільна і інноваційна, у неї завжди повно нових ідей та побажань, які ми стараємось по можливості виконувати.

На сьогодні більше 15 000 студентів всіх факультетів та інститутів перебувають на обліку ППО КНУ.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Студенти – члени профспілки мають можливість придбати пільгові проїзні квитки для проїзду у метро та іншому міському транспорті. Щомісяця в середньому через студентські профбюро студенти замовляють близько 7 тисяч пільгових проїзних квитків.

Студентам та аспірантам, згідно встановленого порядку (за поданням профбюро факультету/інституту), надається грошова допомога на оздоровлення, лікування та поховання.

Студенти університету до кінця 2014 р. отримували путівки на лікування до санаторію-профілакторію (150 путівок на 1 заїзд). Для студентів-сиріт – путівки надавалися безкоштовно.

Включно до 2013 року студенти нашого університету мали можливість  під час літніх канікул відпочити та оздоровитися в ННЦРтТ в с.Берегове. У зв‘язку із анексією Російською Федерацією АР Крим ми у 2014 р. були змушені відправляти студентів відпочивати  в с. Затока, Одеської обл.

У зимовий період – це відпочинок у Карпатах в середньому 150 студентів кожен рік.

На засіданнях профкому та студентської комісії розглядаються питання поселення студентів до гуртожитків, роботу їдалень з метою поліпшення харчування, стан захворюваності серед студентів тощо.

Дуже активно працює студентська комісія профкому. На засіданнях комісії розглядаються нагальні питання, пов’язані із проведенням профспілкового навчання, різних культурно-масових заходів та інше.

Санаторій-профілакторій

У зв’язку із скасуванням з 1 січня 2015 року фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, що може призвести до їх ліквідації, Центральним комітетом та територіальними організаціями Профспілки, з метою збереження мережі санаторіїв-профілакторіїв ВНЗ, були направлені відповідні звернення до комітетів та депутатів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Федерації профспілок України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики.

Так, Федерація профспілок України на звернення ЦК Профспілки повідомила, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування»  (щодо забезпечення фінансування санаторіїв-профілакторій підприємств, установ, навчальних закладів та організації № 1865 від 27.01.2015 р.

Інформаційна робота

Щороку, у вересні проводяться ознайомчі лекції про роботу профспілкової організації під час якої кожен першокурсник отримує «Студентський профспілковий щоденник», у якому зібрана вся важлива інформація про університет, профспілковий комітет тощо.

У період з 2010 р. по  2014 р. (під час навчального процесу) випускалася щомісячна студентська профспілкова газета «Життя Нон-Стоп», що користується великою популярністю серед студентства.

Для покращення зв’язку між студентами та профспілкою досить ефективно використовується мережа Інтернет (кожен факультет має свою соцсторінку, де можна ознайомитися з важливою інформацією та в разі необхідності, отримати допомогу з тих чи інших питань). На кожному факультеті та у гуртожитках встановлено профспілкові дошки оголошень.

В 2014 році студентська комісія долучилась до створення нового університетського інтернет-телебачення «Ш-ТБ».

ПРОЖИВАННЯ СТУДЕНТІВ У ГУРТОЖИТКАХ

Університет налічує 20 гуртожитків.

Відповідно до Наказу  «Про оплату за користування гуртожитками Університету» від 2 липня 2014 р. № 595-32, студенти за проживання сплачують від 255 грн. до 292 грн. в залежності від типу гуртожитку (коридорний, блочний, поліпшений). Аспіранти/докторанти сплачують від 300 грн до 711,38 грн.

№ п/п

№№

гуртожитків

Тип гуртожитку

Вартість проживання студентів, курсантів.

Вартість проживання аспірантів, докторантів (з урахуванням ПДВ)

Без електро-лічильника

З електро-лічильником

Без електро-лічильника

З електро-лічильником

1.

6

коридорний

265

255

318

300

18

279

268

336

318

3,4,7

292

281

350

337

2.

8,11

блочний

265

255

336

318

9,16

279

268

1,2,5,10,17

292

282

350

337

3.

14

поліпшений

292

280

350

336

15,19,20

444

426

СПОРТ

Профспілка приділяє значну увагу здоровому способу життя студентів. Придбано спортивний інвентар майже у всі базові гуртожитки факультетів/інститутів університету.

Придбано спортивне обладнання у студентські гуртожитки на суму : 203727 грн., а саме:

 • Ф-т кібернетики (гурт №16) – 18836 грн.
 • Інститут міжнародних відносин (гурт №20) – 40903 грн.
 • Юридичний факультет (гурт №5)  – 39894 грн.
 • Механіко-математичний факультет (гурт №4) – 19891 грн.
 • Географічний та хімічний факультети(гурт №6) – 56804 грн.
 • Інститут Філології (гурт №17) – 27399 грн.

За рахунок профкому команди факультетів та інститутів забезпечуються спортивною формою.

Придбано спортивну форму  та спортивний інвентар на суму 31345 грн.

 • Інститут геології – 3122грн;
 • Географічний ф-т – 4358 грн.
 • Хімічний ф-т (тенісні столи) – 8068 грн. та спортивна форма 2800 грн.
 • Філософський ф-т -4800 грн.
 • Ф-т психології – 7020 грн.
 • СОТ «Мрія» в с. Плюти (спорт. інвентар) 1177грн

Надається допомога факультетам у проведенні спортивних змагань, зокрема з футболу, волейболу, турнірів серед факультетів з футболу, баскетболу, армреслінгу, настільного тенісу тощо.

КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА

Профспілкова організація традиційно допомагає як організаційно, так і фінансово, у проведенні наймаштабніших культурно-масових заходів. Зокрема, дні факультетів та інститутів, Королева університету, Містер університету, фестивалю Арт-Сузір’я, фестивалю університету з «КВН», традиційних благодійних віденських балів тощо.

За звітний період для студентів було придбано спортивного та культурно-масового обладнання на загальну суму 339618 грн.

За звітний період придбано музичне та інше культурно-масове обладнання на загальну суму : 104546 грн.

За 2010 рік: Інститут Біології – 16152 грн., Економічний ф-т -12331грн.

За 2011 р.: економічний ф-т 18740 грн, мех.-мат -13380 грн.

За 2012 р. :історичний ф-т 7363 грн.(телевізор).

За 2014 рік : геологорозвідувальний коледж 3993 грн (телевізор), СОТ в с. Плюти 5033грн. (телевізор), Канів – 2844 грн (холодильник), Інститут Філології – 1560 грн.(профспілковий стенд).

На всіх факультетах та в усіх гуртожитках було розміщено профспілкові стенди (на суму 23150 грн.).

НАВЧАННЯ ПРОФАКТИВУ

Профком університету, його Комісія по роботі зі студентами є постійним співорганізатором різноманітних студентських міжнародних форумів, семінарів та круглих столів.

У період з 2010 по 2014 р.р. профспілковою організацією було проведено наступні заходи: семінар-навчання на базі Одеського національного університету імені І.І.Мечникова на тему “Функціонування профспілкових та громадських організацій у вищих навчальних закладах: стан, проблеми та стратегії розвитку» – 2011 р., семінар-навчання «Студентські профспілки в XXI сторіччі», що проходив на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, семінар-навчання «Правові аспекти розвитку профспілкового руху України: стан, проблеми та міжнародна співпраця» на базі КНУ імені Тараса Шевченка – 2013 р.,  засідання круглого столу з представниками студентського профспілкового активу Полоцького державного університету (Білорусь, м.Новополоцьк) на тему: «Студентські профспілки – проблеми та перспективи розвитку» – 2013 р.

Профком традиційно є співорганізатором проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна».

ФІНАНСОВА РОБОТА

В інформаційному матеріалі, розданому Вам, детально висвітлена фінансова діяльність профкому та напрямки використання профспілкового бюджету (стор.17-20). Всього за 5 років бюджет профкому склав понад 20 млн. гривен (з них майже третина – додатково залучені кошти із різних джерел фінансування).

Профкомом університету протягом 5-ти років придбано матеріальні цінності. Значна частина їх перебуває у користуванні на факультетах, в гуртожитках, санаторії-профілакторії, на базах відпочинку у Криму та в Плютах, медпунктах університету, спорткафедрі, культурно-мистецькому центрі.

Регулярно надавалась матеріальна допомога.  Всього за 5 років матеріальну допомогу в грошовій формі отримали 7677 членів профспілки на загальну суму більше 6,2 млн. грн.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Профспілкова організація КНУ імені Тараса Шевченка була членом Євразійської асоціації профспілкових організацій університетів. Після вторгнення РФ на територію України ми розірвали відносини з цієї організації та припинили спілкування з вузами країни агресора.

Внутріспілкова робота

Детально про це викладено в інформаційному матеріалі.

Згідно рішення профкому передані права первинним профспілковим організаціям факультетів і підрозділів, в т.ч. право надання згоди на звільнення з ініціативи адміністрації, надання матеріальної допомоги, путівок до ОСК с.Берегове.

Систематично проводились наради голів профбюро та їх заступників з наданням методичних матеріалів (це – інструкції, постанови, газети з порадами, кодекси та інші нормативні документи, які тісно пов‘язані з профспілковою діяльністю).

Видавався друкований орган профкому (газета «Нон-стоп) та газета київської організації профспілки ‘‘Єдність‘‘, в яких подається багато нормативних документів, які турбують освітян.

Розроблено та постійно поновлюється інформація на сайті профспілкової організації університету. Найближчим часом буде завершено повне оновлення сайту профкому.

За сприяння профкому відкрито Центр працевлаштування студентів КНУ «Імпульс».

Розширені засідання профкому проводились за участю ректора, проректорів, керівників структурних підрозділів (головний інженер, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, відділу з охорони праці та ін.).

Співпраця з ректором, з адміністрацією університету

Розв”язання всіх соціальних проблем, певні досягнення в роботі профкому були б неможливі без тісної співпраці і порозуміння із ректормо, проректорами, деканами, директорами, керівниками структурних підрозділів.

Ми дійсно є соціальними партнерами. Хоча існує і протилежна думка. Наприклад на фізичному факультеті одним із критичних зауважень було наступне: Чи є сенс існування профспілкової організації, яка тісно пов’язана з ректоратом? На це риторичне питання можна сказати, що без співпраці (наголошую – співпраці та порозуміння) з роботодавцем вирішувати наші завдання можливо але через нікому не потрібний конфлікт.

До того ж, відповідно до вимог чинного законодавства яке регулює трудові відносини профком разом з ректором:

1)  вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

2) вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

3) вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
4) вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
5) визначає відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників;
1) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
2) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
3) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;
Звичайно не все гладко. Доводиться іти на поступки, на компроміси. Особливо в частині формування бюджету, фінансування тих чи інших програм. Але якісь недоробки, недоліки завжди були і будуть.

Тому я хочу подякувати за плідну роботу всім членам профспілки, головам профбюро, членам профкому, президії профкому, апарату, за тісну співпрацю ректору університету Леоніду Васильовичу, проректорам і деканам.

Хочу також відзначити тісну і продуктивну співпрацю нашого профкому із Центральним комітетом Профспілки, Київської міськоїю організацією Профспілки працівників освіти і науки України, їхніми керівниками Трухановим Г.Ф., Яцунем О.М.

Що не зроблено і що необхідно вирішИти. Які основні проблеми?

Чимало проблем є з коштами соціального страхування. Ми мусимо боротися за більшу частину наших же коштів на оздоровленя співробітників і студентів.

Не вирішені до кінця питання умов та охорони праці співробітників, які працюють в шкідливих умовах. Хоча це перманентний процес. Інколи виникають проблеми із забезпеченням спецодягом, спецхарчуванням. Не завершено атестацію робочих місць.

(Частково це пояснюється відсутністю фінансування. атестація одного робочого місця коштує – близько 400 грн.) Фінансування на подібне не передбачається.

Необхідно завершити реконструкцію СОТ ‘‘Мрія‘‘ і використовувати базу на повну потужність. Також розпочати правові дії щодо повернення або відшкодування вартості ОСК с.Берегове.

– не завжди ефективно працювали комісії профкому. Якісно, без зауважень працюють тільки 4-5 комісій         1. Немає чітких планів роботи.

– мало організовано виїздних засідань-нарад;

–         деякі голови профбюро не працювали в тісному контакті з керівництвом та колективом свого факультету.

Одне із головних завдань профспілки – заробітна плата, постійне її зростання. В зв‘язку з цим необхідно визначити ціну робочої сили як товару, тобто визначитит реальну вартість праці професора, доцента, асистента, науковця  тощо, вести роботу по створенню єдиного ринку праці для викладачів та науковців. Від позиції справедливої рівності, на якій сьогодні стоять профспілки, треба здійснити перехід до концепції справедливої нерівності – в навантаженні, умовах праці, зарплаті, різного роду соціальних виплатах і пільгах. Це стосується як окремих університетів, так і окремих викладачів. Але це рівень всієї профспілки, її Центрального комітету. І ми маємо брати в цьому найактивнішу участь.

З питань внутріспілкової роботи.

До профкому обирати чи делегувати тих співробітників, які мають досвід організаторської роботи, відповідні знання; громадських активістів, а не тільки ‘‘заради квартири‘‘, ‘‘путівки‘‘ і т.д  чи заради представництва від факультету або просто, щоб бути причетним.(Гегель)

1.      Розширити право профбюро факультетів та інститутів у вирішенні всіх питань профспілковою роботи – з одночасним підвищенням їх відповідальності. Виконано надання факультетам, підрозділам певні кошти на культурно-масову та спортивну  роботу, що певною мірою підвищило вагомість голови профбюро, та відповідальність за доручену ділянку роботи.

2. Розширити надання правової допомоги членам профспілки. Акцентуючи при цьому увагу як на зання прав та їх дотримання так і на знання і дотримання обов‘язків і відповідальність за їх не виконання.

Дякую за увагу