СХВАЛЕНО ЗВІТ РЕКТОРА КНУ за 2021 рік


Підсумкові збори Конференції трудового колективу КНУ імені Тараса Шевченка відбулися 28 грудня 2021 року в режимі онлайн за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів.

Роботу Університету у 2021 році представив ректор Володимир Бугров.
Володимир Анатолійович, зауважив, що у поданому Звіті відображено головні досягнення та результати діяльності всієї університетської спільноти. 2021 рік видався доволі напруженим зокрема й для сфери освіти та науки, проте всупереч численним викликам і складним обставинам спільноті КНУ є чим пишатися.
Сьогодні Університет – один із найпотужніших закладів вищої освіти України. Родина КНУ – це понад 32 тисячі здобувачів освіти, серед яких понад 1600 іноземних громадян; 7384 співробітників, з яких понад 3 тисячі викладачів (106 академіків та член-кореспондентів НАН України та галузевих академій, 801 доктор наук, 1828 кандидатів наук та докторів філософії, 37 викладачів-іноземців). Підготовка фахівців за всіма освітніми рівнями здійснюється на 439 освітніх програмах, 107 з яких цьогоріч успішно пройшли акредитацію, а 17 визнано зразковими. Університет має найбільші обсяги наукових досліджень та найкращі показники публікаційної діяльності в Україні (кількість публікацій у науково-метричній базі Scopus – 21 972; індекс Гірша – 105). Наразі в КНУ працюють над 98 науково-дослідними роботами та розробками, науковці вибороли участь у 25 грантах від НФДУ, 18 міжнародних грантах (Horizon 2020, Erasmus+, NATO, COSME, DAAD) та в 9 білатеральних проєктах.
2021 рік став першим етапом цифровізації Університету. Цьогоріч інформаційно-обчислювальний центр КНУ отримав потужне серверне та телекомунікаційне обладнання, провів реконструкцію бездротових мереж у корпусах фізичного, географічного факультетів і факультету інформаційних технологій. А в корпусах механіко-математичного та економічного факультетів було збільшено кількість точок бездротового доступу. Відбулися масштабні закупівлі техніки. У 2022 році Університет продовжить створювати комфортне середовище для роботи всіх співробітників. І одним із таких поліпшень стане впровадження системи електронного документообігу, програмне забезпечення для якої було закуплено днями.
Ректор подякував колективу за виконану роботу і висловив впевненість, що у наступному році вдасться втілити всі задумані плани.
Доповідь ректора викликала жваву дискусію серед делегатів Конференції трудового колективу. Зокрема, в обговоренні взяли участь: Володимир Ільченко, перший проректор; Григорій Семенюк, директор ННІ філології; Валерій Скришевський, завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ ННІ високих технологій; Сергій Запотоцький, декан географічного факультету; Сергій Вижва, директор ННІ «Інститут геології»; Віктор Черняк, директор Університетської клініки; Ольга Хиля, доцентка кафедри аналітичної хімії хімічного факультету; Марія Горбань, студентка магістратури ННЦ «Інститут біології та медицини». Доповідачі схвально оцінили роботу КНУ у 2021 році та висловили впевненість, що спільна праця й у наступному принесе Університету нові перемоги і здобутки.
Делегати конференції трудового колективу КНУ прийняли постанову:
1. Звіт ректора схвалити, роботу оцінити задовільно;
2. Доповідь та звіт ректора обговорити на зборах трудових колективів факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів до початку другого семестру.

За матеріалами Центру комунікацій КНУ