Регламент роботи ППО КНУ імені Тараса Шевченка

‘‘Затверджено‘‘

на засіданні профспілкового комітету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 1 від 20 березня 2015 р.РЕГЛАМЕНТ

роботи первинної профспілкової організації
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Правила внутрішнього розпорядку Університету

Правила внутрішнього розпорядку Університету

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

конференцією трудового колективу

7 квітня 2009 р. протокол №1

(зі змінами прийнятими на конференції трудового колективу 30 березня 2016 р. протокол №1)

Колективний договір

Схвалено конференцією трудового колективу „18” березня  2008 р.

К О Л Е К Т И В Н И Й      Д О Г О В І Р

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(із змінами і доповненнями схваленими конференцією
трудового колективу 7 квітня 2009 року)

Постанова про передачу прав профбюро

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПОСТАНОВА

профспілкового комітету

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Державну реестрацію змін до установчихдокументів ПРОВЕДЕНОДата реєстрації: 07.08.2015 "ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства освіти і науки України «24»___07_____2015 року №802 Міністр_________________ С.М. Квіт С Т А Т У Т Київського національного університету…

Колективні документи

Колективні документиКолективний договір Київського Національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток до колективного договору №1Додаток до колективного договору №2Додаток до колективного договору № 3Додаток до колективного договору № 4Довідка Про виконання колективного…