Колективний договір

Схвалено конференцією трудового колективу „18” березня  2008 р.

К О Л Е К Т И В Н И Й      Д О Г О В І Р

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(із змінами і доповненнями схваленими конференцією
трудового колективу 7 квітня 2009 року)

Колективні документи

Колективні документиКолективний договір Київського Національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток до колективного договору №1Додаток до колективного договору №2Додаток до колективного договору № 3Додаток до колективного договору № 4Довідка Про виконання колективного…