Регламент роботи ППО КНУ імені Тараса Шевченка

‘‘Затверджено‘‘

на засіданні профспілкового комітету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 1 від 20 березня 2015 р.РЕГЛАМЕНТ

роботи первинної профспілкової організації
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Правила внутрішнього розпорядку Університету

Правила внутрішнього розпорядку Університету

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

конференцією трудового колективу

7 квітня 2009 р. протокол №1

(зі змінами прийнятими на конференції трудового колективу 30 березня 2016 р. протокол №1)

Нормативні документи

Нормативні документиПоложення про ППО КНУ ім. Тараса ШевченкаПоложення про кафедру Київського національного університету імені Тараса ШевченкаПоложення студентської профспілкової асоціації (СПА) м.Києва