Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Державну реестрацію змін до установчихдокументів ПРОВЕДЕНОДата реєстрації: 07.08.2015 "ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства освіти і науки України «24»___07_____2015 року №802 Міністр_________________ С.М. Квіт С Т А Т У Т Київського національного університету…

Статтутні документи

Статутні документиСтатут Київського національного університету імені Тараса ШевченкаУказ Президента України від 25 листопада 1999 року №1496 (149699). "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка"Указ Президента України від 14 січня 2000…